Burn-out een modeverschijnsel?

De onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie van de KU Leuven heeft door een bevraging bij 1.500 werkende Vlamingen aangetoond  dat 17 procent, meer dan één op de zes, in de gevarenzone zit: 9,5 procent loopt risico op burn-out en 7,6 procent is meer dan waarschijnlijk opgebrand. 

Onderzoek toont aan dat zowel arbeiders als bedienden die eind dertig zijn en voltijds werken het hoogste risico lopen; met een piek in de zorgberoepen (arts, verpleegkundigen, onderwijs enz.).

Combinatie werkstress en privésfeer liggen vaak aan de oorzaak. Mensen worden geconfronteerd met meer en meer prikkels: mobiliteit, deadlines, keuzestress, techno-stress, sociale media, infobesitas, statusstress, ….

Wat is burn-out?

Burn-out werd door de onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie en Personeelspsychologie van de KU Leuven gedefinieerd als een werk-gerelateerde aandoening die voorkomt bij werknemers die gedurende een langere periode productief en zonder problemen hebben gewerkt tot tevredenheid van zichzelf en de anderen. Extreme vermoeidheid, ontregeling van emotionele en cognitieve processen, en mentaal afstand nemen kunnen gezien worden als de kernelementen van het syndroom. Het zich mentaal distantiëren kan gezien worden als een disfunctionele poging om verdere uitputting te voorkomen, overlevingsmodus dus.

Burn-out is dus geen modeverschijnsel, maar wetenschappelijk onderbouwd. De oorzaak ligt in de verbinding met verschillende factoren en ontstaat niet zomaar.

Er is ergens een kortsluiting ontstaan waardoor je energie niet meer kan opgeladen worden.

Burn-out is een energiestoornis

Als stress en burn-out coach wil ik je graag begeleiden om de oorzaak van die kortsluiting in kaart te brengen en via een op maat gemaakt stappenplan deze energiestoornis aan te pakken.

Ik wandel samen met jou de weg die jij bepaalt en reik de tools aan die preventief of curatief je veerkracht kunnen versterken. Jij bent de stuurman van je proces.

Het is niet de criticus die ertoe doet; niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt, of wat de man van de daad beter had kunnen doen.

De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, wiens gezicht besmeurd is met stof, zweet en bloed; die zich kranig weert; die fouten maakt, die keer op keer tekortschiet…die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootse prestatie kent, en als het tegenzit en hij faalt, in elk geval faalt terwijl hij grote moed heeft getoond.

Theodore Roosevelt

Liesbeth Leysen

Liesbeth Leysen

stress & burnout coach

Over Liesbeth

Hoe groei je van een Medisch Coördinator naar een stress en burn-out coach?

De mens en zijn omgeving heeft me steeds geboeid. In 2000 ben ik gestart als sociaal verpleegkundige in de thuislozenzorg.

Mijn avontuurlijke ik en het steeds op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen karakter heeft ervoor gezorgd dat ik redelijk snel in de humanitaire wereld ben terechtgekomen waar ik gegroeid ben naar leidinggevende voor grote groepen mensen in niet alledaagse contexten.

Beslissingen dienden snel genomen te worden en werden afgerekend met leven en dood indien de analyses niet klopten. Vaak diende ik in mijn communicatie rekening te houden met tot wel meer dan 20 verschillende culturen.

Na 14 jaar mijn passie uit te oefenen ben ik hier op een muur gebotst.

Liesbeth helpt je aan de hand van concrete tools/opdrachten los te komen uit vastgeroeste gewoontes zowel op het werk als privé.

Ze helpt je recht in die spiegel te durven kijken waardoor je toch stappen zet naar een andere manier van denken.

Aan te raden zowel werkgerelateerd (DISC-methode) als privé.

Heel professioneel!

Charlien

Hoofdverpleegkundige vorming opleiding/kwaliteitscoördinator operatiekwartier

Working with Liesbeth as my coach was immensely rewarding.

Through my sessions I was able to organize my thoughts better, sorting the signal from the noise, and translate them into clear targets and manageable action points.

Very practical and skills I still use to this day. Big thanks, Liesbeth!

Declan Barry

Humanitarian MD, Ireland

Pin It on Pinterest